TwitterFacebookLinkedIn

Manager Beleid & Advies Publieke Gezondheid


Werk jij samen met ons aan de gezondheid van alle Groningers?

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren. Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 450 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Dit doen wij namens alle Groninger gemeenten. Preventie en positieve gezondheid staan daarbij centraal. De GGD heeft diverse rollen: uitvoerder, adviseur, kennisinstituut en crisisorganisatie.

Afdeling Beleid & Advies

De afdeling Beleid & Advies Publieke Gezondheid van de GGD Groningen is een schakel tussen landelijke-, regionale- en lokale kennis en uitvoering. De afdeling houdt zicht op actuele beleidsontwikkelingen, maatschappelijke vraagstukken en trends die de publieke gezondheid raken (beleid). Daarnaast vindt monitoring van de publieke gezondheid plaats middels kwantitatieve en kwalitatieve analyses (epidemiologie), de vertaling en duiding daarvan (advies) en advisering over interventies en gezond gedrag (gezondheidsbevordering). Vanuit deze afdeling wordt ondersteuning gegeven aan gemeenten, het bestuur, de organisatie en aan partners in ons netwerk. Hierin werkt de afdeling nauw samen met andere afdelingen van de GGD.

Wat ga je doen?

GGD Groningen geeft advies over de publieke gezondheid in de volle breedte. De uitdaging is om tot integrale adviezen en producten te komen die bijdragen aan het beschermen, bevorderen en bewaken van de publieke gezondheid voor Groningers. Dit door de bundeling van de expertise uit verschillende disciplines. Wij werken aan “één integrale GGD”. Staftaken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en algemene gezondheidszorg (AGZ) zijn in dat kader onderdeel van de afdeling Beleid & Advies. Daarbij is de doorontwikkeling van de besturing van de GGD van belang.  

Je taken zijn o.a. als volgt:

 • In de rol als manager stuur je de eigen afdeling aan. Er zijn circa 40 medewerkers werkzaam binnen jouw afdeling;
 • Je denkt actief mee over de strategische beleidsvorming binnen de GGD. Je vertaalt het vastgestelde beleid in tactische en operationele doelen voor de eigen afdeling en bewaakt de implementatie en uitvoering daarvan.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de publieke gezondheid en stuurt de afdeling hier zowel inhoudelijk als procesmatig op aan.
 • Je treedt op als relatiebeheerder en stemt op strategisch en tactisch niveau ontwikkelingen af, zowel intern met de afdelingen van de GGD als extern met gemeenten, zorg-, en kennisinstellingen, GGD GHOR managers en overige stakeholders.
 • Je vertegenwoordigt de GGD in landelijke en (inter)regionale overleggremia op ons werkterrein. Hierbij treedt je op als pleitbezorger van de publieke gezondheid.
 • Je behandelt voorkomende actuele vraagstukken binnen de Publieke Gezondheid op bestuurlijk niveau op zodanige wijze dat de belangen van de (gemeentelijke) opdrachtgevers en de GGD inzichtelijk zijn en oplossingen, knelpunten en risico’s snel en adequaat in beeld zijn;
 • Je draagt bij aan professionalisering van de medewerkers. Daarbij blijf je in gesprek met je medewerkers over hun functioneren en hun ideeën en maak je bespreekbaar wat men nodig heeft;
 • Je stimuleert en ondersteunt de taakvolwassenheid van de afdeling, waarbij je zorgt voor een optimale inzet van medewerkers in een goed werkklimaat waarin iedereen doelmatig en met plezier kan functioneren;
 • Je volgt in- en externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving binnen je portefeuilles en anticipeert daar tijdig op;
 • Je bent verantwoordelijk voor de sturing op de GGD-brede projecten die bij de afdeling Beleid & Advies Publieke Gezondheid zijn onderbracht (zoals de Meerjarenagenda Publieke Gezondheid, aardbevingsdossier, Gezond Groningen, etc);
 • Je legt verantwoording af aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

Competenties


Strategisch handelen | Je weet binnen de complexe publieke omgeving strategisch te opereren en een afweging te maken van belangen. Je kan anticiperen op de gevolgen van je keuzes voordat je in actie komt.

Doortastend | Je bent in staat om in gesprekken regie te nemen, informatie te verzamelen en besluiten te nemen.

Reflecterend | Je reflecteert op eigen handelen en geeft feedback.

Omgevingssensitiviteit | Je signaleert relevante ontwikkelingen en kunt deze ontwikkelingen vertalen naar consequenties voor de GGD. Je doorziet en speelt in op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en vragen binnen de GGD.

Klantgerichtheid | Je signaleert en herkent specifieke wensen en belangen van klantgroepen en vertaalt deze naar de afdeling.

Resultaatgerichtheid | Je benoemt heldere en meetbare doelstellingen. Toetst de voortgang van activiteiten, bewaakt het budget.

Leidinggeven | Je maakt met medewerkers afspraken over wederzijdse rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden en spreekt daar op aan. Je communiceert helder en transparant. Geeft vrijheid in handelen en beslissingsbevoegdheid en stelt daarbij kaders; neemt zelf afstand van de inhoud, maar behoudt de eindverantwoordelijkheid.

Coachen | Ondersteunt en stimuleert de ander zonder zelf op de voorgrond te treden. Straalt zelfvertrouwen, rust en veiligheid uit. Je hebt verbindende en communicatieve vaardigheden. Je daagt medewerkers uit om grenzen te verleggen en helpt hen hun vaardigheden te optimaliseren.

Wij vragen

 • WO- werk -en denkniveau. Een relevante opleiding op het gebied van publieke gezondheid (master Public Health, Gezondheidswetenschappen, ed.) is een pré;
 • Relevante managementervaring. Om de gevraagde ontwikkelingen (mede) vorm te geven is grondige kennis van de publieke gezondheid gewenst en een heldere visie op mogelijke toekomstige ontwikkelingen;
 • Inzicht in het werken binnen politiek-bestuurlijke verhoudingen is daarnaast onontbeerlijk;
 • Je fungeert als cultuurdrager van de GGD, met de kernwaarden verantwoordelijk, vernieuwend, verbindend, vrij en vakkundig als leidraad;
 • Je bent een teamplayer die bereid is op MT-niveau samen op te trekken.
 • Je kunt als vervanger van de DPG en als operationeel DPG (GHOR) worden ingezet.

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor 32-36 uur per week voor een periode van 1 jaar, met uitzicht op vast.
 • Een leuke en veelzijdige functie in een informele en open sfeer waar resultaatgericht wordt gewerkt en waar veel aandacht is voor leren en ontwikkelen;
 • Een uitdagende functie in een organisatie waar nog genoeg is te ontwikkelen en waar jij met jouw kennis en ervaring jouw stempel op kan drukken;
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 7.325,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uren p.w., functioneel schaal 13. Boven op het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het bijkopen van vakantiedagen, het uitruilen van woon-werk kilometers of kan je laten uitbetalen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Jaap Koopman, Directeur Publieke Gezondheid GGD Groningen, telefoonnummer 06-52814965.

Reageren

Je kunt reageren tot en met maandag 20 mei 2024. De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 23 mei in de ochtend.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

In het kort: